Moet ik bericht van trouwen, samenwonen of scheiden sturen?

  • Het Pensioenfonds krijgt automatisch bericht
    Woont u in Nederland, dan krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente als u gaat trouwen of een wettelijk geregistreerd partnerschap aangaat.
    Dat geldt ook voor echtscheiding en beëindiging van een geregistreerd partnerschap.
  • U moet zelf het Pensioenfonds op de hoogte stellen
    Er zijn ook situaties waarin u het Pensioenfonds zelf op de hoogte moet stellen van veranderingen in uw relatie. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u gaat samenwonen, of als de samenwoning wordt beëindigd.
    Ook als u in het buitenland woont, moet u het Pensioenfonds zelf van eventuele veranderingen in uw relatie op de hoogte stellen.

Partnerpensioen

Door veranderingen in uw relatie kunnen nieuwe aanspraken op een partnerpensioen ontstaan, of kunnen bestaande aanspraken op een partnerpensioen wijzigen. De precieze gevolgen hangen af van het reglement dat op u van toepassing is.

Hierover kunt u het beste contact opnemen met het Pensioenfonds. De medewerkers van de afdeling pensioenadministratie en -voorlichting hebben toegang tot uw pensioengegevens en geven u graag persoonlijke informatie.

Verevening

Als u uit elkaar gaat, kan het zijn dat de vereveningswet van toepassing is. In dat geval zal uw ouderdomspensioen bij beëindiging van uw relatie lager worden. Het wordt verminderd met het gedeelte van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner volgens de wet of volgens de afgesproken verdeling recht krijgt.

Als het ouderdomspensioen verdeeld moet worden, betaalt het Pensioenfonds het verdeelde ouderdomspensioen vanaf de scheidingsdatum rechtstreeks uit aan beide ex-partners. Het Pensioenfonds moet dus van deze verdeling op de hoogte zijn.

Hiervoor bestaat een door de wet voorgeschreven formulier: 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. Uw ex-partner moet dit formulier ingevuld aan het Pensioenfonds opsturen. U kunt dit formulier digitaal opvragen via onderstaande link.

Verder heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp de brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding’ uitgegeven. Deze brochure kunt u digitaal opvragen via de onderstaande link.

U kunt beide documenten ook vinden op de website van de Rijksoverheid, gebruik dan de zoekterm: "verdeling ouderdomspensioen".

Meer Uw werk of privésituatie verandert

Nieuwe werkgever

Als u bij Shell bent weggegaan om ergens anders te gaan werken, dan wilt u misschien uw pensioenaanspraken ‘meenemen’ van Shell naar uw nieuwe werkgever.