Binnen Nederland

Als u binnen Nederland verhuist en dit aan de gemeente hebt doorgegeven, dan krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente over uw nieuwe adres.

Als uw verhuizing niet bij de gemeente bekend is, dan moet u zelf uw nieuwe adres aan het Pensioenfonds doorgeven.

Dat geldt ook als u gebruik maakt van een correspondentieadres in Nederland, wijzigingen in dit adres moet u zelf aan het Pensioenfonds doorgeven.

In of naar het buitenland

Verhuist u in of naar het buitenland dan moet u altijd zelf uw nieuwe adres aan het Pensioenfonds doorgeven.

Meer Uw werk of privésituatie verandert

Veranderingen in uw relatie

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Het gaat vaak om veranderingen in uw burgerlijke staat: trouwen, samenwonen of het einde van een relatie.

Nieuwe werkgever

Als u bij Shell bent weggegaan om ergens anders te gaan werken, dan wilt u misschien uw pensioenaanspraken ‘meenemen’ van Shell naar uw nieuwe werkgever.