In Deze Rubriek

AOW-uitkering

Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, de AOW-uitkering, het ouderdomspensioen van de overheid.

Pensioenpremie

Om de kosten van de pensioenregeling die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren wordt een premie vastgesteld.