AOW-uitkering

Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd. Dit is het ouderdomspensioen van de overheid. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Voor elk jaar dat u verzekerd bent geweest, bouwt u 2% van de AOW-uitkering op. U hebt een volledige AOW-uitkering opgebouwd als u 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest voor de AOW (50 jaar x 2% = 100%). In het algemeen bent u verzekerd voor de AOW als u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont of hebt gewoond, is er in die periode(s) meestal geen AOW opgebouwd.

Hebt u een partner, dan ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd 50% van de AOW voor gehuwden. Als u geen volledige AOW hebt opgebouwd, ontvangt u het door u opgebouwde gedeelte hiervan. Voor uw partner geldt hetzelfde. Uw partner ontvangt dus ook vanaf zijn of haar AOW-leeftijd 50% van de AOW voor gehuwden, of het door hem of haar opgebouwde gedeelte daarvan.

Hebt u géén partner, dan ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd 70% van de AOW voor gehuwden, of het door u opgebouwde gedeelte daarvan.

Als u zelf wilt bijsparen

Als ontbrekende deel kunt u, als u dat wilt, kunt u zelf het ontbrekende deel van uw AOW bijverzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank of bij een verzekeringsmaatschappij. U kunt natuurlijk ook zelf sparen. Shell heeft een regeling voor pensioensparen bij een verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie

Meer informatie over pensioensparen vindt u op 'HR Online' op het Shell intranet (SWW). Meer informatie over de AOW regeling en de partnertoeslagregeling vindt u op www.svb.nl.

Meer U bouwt pensioen op

Pensioenpremie

Om de kosten van de pensioenregeling die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren wordt een premie vastgesteld.