Wat is een middelloonregeling?

In een middelloonregeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Het gaat om een percentage van het pensioengevend salaris dat u in dat jaar verdient. Op het moment dat u met pensioen gaat, ontvang u een pensioenuitkering die is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u door de jaren heen als deelnemer in de regeling hebt verdiend.

Video Middelloonregeling

In onderstaande video over de Shell middelloonregeling heeft Janwillem Bouma, directeur van SSPF, een gesprek met een Shell medewerker over deze regeling.

Shell middelloonregeling | Shell average salary pension scheme

Hoe werkt indexatie bij de middelloonregeling?

e indexatie van pensioenaanspraken is onvoorwaardelijk: het bestuur hoeft hierover geen besluit te nemen. Het opgebouwde pensioen wordt elk jaar in februari automatisch aangepast aan de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen van Shell in Nederland. Dit zorgt ervoor dat uw pensioen, op het moment dat het ingaat volledig is meegegroeid met de algemene loonstijging bij Shell in Nederland.

Voor meer informatie over indexatie, kunt u het indexatiebeleid bekijken.

Informatieblad Middelloon

In dit informatieblad leest u wat de middelloonregeling van SSPF inhoudt.

Veelgestelde vragen

Het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de middelloonregeling.

Meer U bouwt pensioen op

Pensioenpremie

Om de kosten van de pensioenregeling die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren wordt een premie vastgesteld.

AOW-uitkering

Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, de AOW-uitkering, het ouderdomspensioen van de overheid.