Uw jaarlijkse pensioenopbouw bestaat uit twee delen.

1. Verhoging van de in voorgaande jaren opgebouwde pensioenaanspraken. Deze verhoging is gebaseerd op de jaarlijkse stijging van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland.

2. Pensioenopbouw in het lopende jaar.

Over de pensioengrondslag tot EUR 30.000 (100% schaalpositie salarisgroep 15) bouwt u 1,12% pensioen op.

Over het gedeelte van de pensioengrondslag dat ligt tussen EUR 30.000 en 2017: € 95.672 bouwt u 2,05% aan pensioen op.

Over het gedeelte van de pensioengrondslag dat boven EUR 95.672 ligt bouwt u binnen SSPF geen pensioen op. Als u een pensioengevend salaris heeft dat uitkomt boven de fiscale toegestane grens, kunt u meedoen aan de Shell netto pensioenregeling.

Voorbeeld:

Uw pensioengrondslag bedraagt EUR 50.000 en uw opgebouwde pensioen bedraagt EUR 10.000.

Veronderstel dat de salarisschalen met 1,5% worden verhoogd.

Uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd op basis van de stijging van de salarisschalen. Hierdoor wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd met EUR 150 (=1,5% x EUR 10.000).

Daarnaast bouwt u in het lopende jaar pensioen op. Deze opbouw bedraagt EUR 746 en is gelijk aan de som van de volgende bedragen:

1,12% x EUR 30.000 = EUR 336

2,05% x (EUR 50.000 – EUR 30.000) = EUR 410

februari 2016

Meer U bouwt pensioen op

AOW-uitkering

Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, de AOW-uitkering, het ouderdomspensioen van de overheid.

Pensioenpremie

Om de kosten van de pensioenregeling die ieder jaar gemaakt moeten worden om de pensioenaanspraken die in dat jaar worden opgebouwd te financieren wordt een premie vastgesteld.