WerkgeverspremieDeze premie wordt betaald door de toegetreden maatschappijen (de werkgever) en de deelnemers in de pensioenregeling (de werknemers).

Werkgeverspremie

De werkgeverspremie wordt bepaald op grond van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum N.V.

Deelnemerspremie

Alle werknemers betalen premie wanneer zij deelnemer in het Pensioenfonds zijn. De werkgever houdt elke maand de premie op het salaris in en betaalt die aan het Pensioenfonds. In het Reglement staat hoeveel premie deelnemers maximaal betalen, de rest wordt door de werkgever betaald.

De deelnemerspremie is een percentage van het pensioengevend salaris. Dit is 12 maanden salaris plus de uitkeringen ineens in april en/of december, 3% over salaris tot maximaal 100% schaalpositie van salarisgroep 3 plus eventuele pensionabele toeslagen die u ontvangt.

Werkgeverspremie 15,4% over het pensioengevend salaris t/m EUR 95.672
Deelnemerspremie 2% over het pensioengevend salaris t/m EUR 95.672

Als u een pensioengevend salaris heeft dat uitkomt boven de fiscale toegestane grens van €95.672, kunt u meedoen aan de Shell netto pensioenregeling.

maart 2017

Meer U bouwt pensioen op

AOW-uitkering

Naast uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, de AOW-uitkering, het ouderdomspensioen van de overheid.