Het Pensioenfonds laat de aanspraken van actieve deelnemers ieder jaar meegroeien met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland.

Dit is onvoorwaardelijke indexatie. Bij onvoorwaardelijke indexatie gebeurt de aanpassing automatisch.

Deze indexatie vindt jaarlijks plaats op 1 februari. Het afgelopen jaar zijn de pensioenen voor actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

Jaar

Indexatie

Ontwikkeling salarisschalen Shell Nederland

2017 0% 0%
2016 0% 0%
2015
1,0%
1,0%

maart 2017

Meer U bouwt pensioen op

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.