In deze rubriek

U gaat trouwen of samenwonen

Als u tijdens uw deelnemerschap trouwt of een wettelijk geregistreerd partnerschap afsluit, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u komt te overlijden.

Werken in deeltijd

Als u in deeltijd werkt of gaat werken, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. U bouwt gedurende de periode of periodes dat u in deeltijd werkt, minder pensioen op dan in de periode of periodes dat u 100% werkt.

Werken in het buitenland

Als u voor Shell in het buitenland gaat werken, kunt u in de meeste gevallen deelnemer blijven in het Pensioenfonds. Er zijn wel gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Onbetaald verlof of ouderschapsverlof

Neemt u onbetaald verlof of ouderschapsverlof, dan blijft u deelnemen in de pensioenregeling. U bouwt geen nieuwe pensioenaanspraken op en u betaalt in die periode geen pensioenpremie.

Uit dienst bij Shell

Als u uit dienst gaat bij Shell vóór uw pensioendatum, krijgt u aanspraken op een uitgesteld pensioen.

Met pensioen

Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u van het Pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken. Ook ontvangt u een voorbeeld van een pensioenspecificatie met een toelichting.