Pensioenspecificatie

Uw pensioenspecificatie krijgt u na de betaling van uw eerste pensioen. Daarna ontvangt u elk jaar in januari en december een specificatie. Tussendoor krijgt u er ook een als uw pensioen of de inhoudingen daarop veranderen. Onderaan de specificatie staat waar u met eventuele vragen terecht kunt.

Andere pensioenaanspraken

Als u nog pensioenaanspraken bij andere werkgevers hebt, moet u deze pensioenen zelf aanvragen enige tijd voordat deze ingaan.

Weet u niet meer of u bij een vroegere werkgever nog andere pensioenaanspraken hebt opgebouwd? Dan kunt u kijken in het Pensioenregister. Op de site 'mijnpensioenoverzicht.nl' kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is.

AOW-uitkering

Op de AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum geldt, gaat uw AOW-uitkering in. Enige tijd voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, vraagt u uw AOW-uitkering aan.

Buitenlandse staatspensioenen

Eventuele buitenlandse staatspensioenen moet u, vóórdat deze ingaan, zelf aanvragen. Dit geldt ook voor uw eventuele partner. U ontvangt tijdig een brief van het Pensioenfonds, waarin staat vermeld wat u moet doen.

VOEKS

Als u dat wilt, kunt u als gepensioneerde Shell werknemer lid worden van VOEKS, de Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke Shell". Meer informatie ontvangt u via HR of kunt u op de website van VOEKS vinden.

Als u (al) gepensioneerd bent en u wilt meer weten, vindt u informatie op het speciale deel voor gepensioneerden op deze site bij 'U ontvangt pensioen'.

Meer U bouwt pensioen op