Als u gedeeltelijk met verlof gaat, bouwt u alleen voor het gedeelte dat u werkt pensioen op en betaalt u voor dat gedeelte pensioenpremie.

Levensloopverlof is een vorm van onbetaald verlof. Tijdens het opnemen van levensloopverlof bouwt u tot maximaal 6 maanden pensioen op. Dit is een regeling van de werkgever.

Verder is het risico dat u tijdens uw verlof komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt verzekerd tot het fiscale maximum en de werkgever betaalt de premie hiervoor. Deze risicodekking zorgt ervoor dat, in het geval dat u tijdens uw verlofperiode zou overlijden, de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot de reglementaire pensioenleeftijd meetellen voor de bepaling van het partnerpensioen.

Als u een pensioengevend salaris heeft dat uitkomt boven de fiscale toegestane grens, kunt u meedoen aan de Shell netto pensioenregeling.

Voor meer informatie over deze vormen van verlof, kunt u terecht op het Shell intranet op de site ‘HR Online’.

Pensioenopbouw na verlof

Gaat u na uw verlof weer aan het werk, dan gaat uw pensioenopbouw weer verder op basis van uw voltijd salaris en uw eventuele deeltijdpercentage na terugkeer.

Meer U bouwt pensioen op