U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat bij Shell vóór uw pensioendatum, krijgt u aanspraken op een zogeheten uitgesteld pensioen. Dit zijn premievrije aanspraken op uw opgebouwde ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Het uitgestelde pensioen gaat in op de reglementaire pensioenleeftijd. Vanaf 1 januari 2014 is dit 67 jaar.

Pensioen eerder of later laten ingaan

U kunt uw uitgesteld pensioen eerder dan op 67 jaar laten ingaan, vanaf 55 jaar. Hoe eerder u het pensioen laat ingaan, hoe lager het pensioeninkomen per jaar zal zijn.

Zolang u werkt kunt u uw uitgesteld pensioen ook later dan op 67 jaar laten ingaan, uiterlijk op 70 jaar. Als u niet (meer) werkt, gaat het pensioen uiterlijk op de eerste dag van de maand na uw 67ste verjaardag in.

Waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds

Als u vertrekt bij Shell om ergens anders te gaan werken, dan kunt u uw Shell pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenvoorziening van die volgende werkgever. Een pensioenfonds mag volgens de Pensioenwet niet meewerken aan waardeoverdracht als het vermogen lager is dan de voorziening pensioenverplichtingen. Dat wil zeggen als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager dan 100% is. In die situatie moet de waardeoverdracht worden opgeschort. De uitvoering wordt hervat zodra de financiële positie van het pensioenfonds het weer toestaat.

Meer informatie over uw pensioenaanspraken nadat u uit dienst bent gegaan, en gebeurtenissen die belangrijk zijn vindt u bij 'U bent uit dienst gegaan'.

Meer U bouwt pensioen op