Pensioenjaren

Als u deelneemt in de pensioenregeling bouwt u pensioenjaren op. Een dienstjaar is een pensioenjaar als u voltijd werkt. Werkt u in deeltijd, dan telt een dienstjaar mee als pensioenjaar voor het percentage dat u werkt. Als u in deeltijd werkt, bouwt u dus minder pensioenjaren op dan wanneer u 100% werkt.

Een voorbeeld: als u eerst 15 jaren 100% voor Shell werkt en daarna nog 10 jaar in deeltijd voor 60%, dan hebt u 25 dienstjaren. U hebt echter minder pensioenjaren opgebouwd, namelijk 15 + 0,60 x 10 = 21 pensioenjaren.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag, dat is het salaris waarmee uw pensioen wordt berekend, wordt altijd bepaald op basis van 100% (voltijd) werken en verandert dus niet door deeltijd werken.

Meer U bouwt pensioen op