In Deze Rubriek

Pensioen voor uw partner en kinderen

Als u als deelnemer aan de pensioenregeling zou overlijden, dan is er een partnerpensioen voor uw partner en een wezenpensioen voor eventuele achterblijvende kinderen.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.