Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, en daardoor het dienstverband geheel of gedeeltelijk is beëindigd, kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. De mate van arbeidsongeschiktheidspensioen voor deelnemers werkzaam in Nederland wordt vastgesteld door het UWV. De mate van arbeidsongeschiktheid voor deelnemers werkzaam buiten Nederland wordt vastgesteld door een onafhankelijke arts en een onafhankelijke arbeidsdeskundige op basis van de voorschriften en richtlijnen van de WIA.

Opbouw van uw pensioenaanspraken

Tijdens de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat de opbouw van uw ouderdomspensioen door tot de laatste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U hoeft daarvoor geen premie te betalen. Op 67 jaar gaat uw ouderdomspensioen in.

Als u een pensioengevend salaris heeft dat meer bedraagt dan de fiscaal toegestane grens en u wordt arbeidsongeschikt, dan bouwt u vanaf dat moment géén pensioen meer op boven deze grens.

U kunt deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling om ook boven deze fiscaal toegestane grens verzekerd te zijn van de voortzetting van opbouw van pensioenkapitaal in geval van blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt:

  1. 100% van uw pensioengrondslag t/m de 100% schaalpositie van salarisgroep 6 (niveau 2016: EUR 68.900)
  2. 70% over het deel van uw pensioengrondslag boven deze schaalpositie

WIA

Als u in aanmerking komt voor een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, ingevolge de WIA, bent u verplicht om die aan te vragen. Dat doet u bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), dat de uitkeringen ingevolge WIA verzorgt.

Het Pensioenfonds ontvangt maandelijks bericht over de uitkeringspercentages en trekt een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering zolang u deze ontvangt van uw Shell pensioenuitkering af.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en uw dienstverband hierdoor gedeeltelijk wordt beëindigd, ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit SSPF. De hoogte van dit pensioen is onder meer afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voor deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, wordt de premie voor het pensioen bij het Pensioenfonds doorbetaald, op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage (premievrijstelling).

Gedetailleerde informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het reglement van SSPF.

Meer U bouwt pensioen op

Pensioen voor uw partner en kinderen

Als u als deelnemer aan de pensioenregeling zou overlijden, dan is er een partnerpensioen voor uw partner en een wezenpensioen voor eventuele achterblijvende kinderen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.