Reglement V en bijbehorende tabellen

Hier vindt u Reglement V geldig vanaf 17 april 2014. Ook vindt u hier de bijbehorende tabellen met uitruilfactoren geldig vanaf 1 januari 2014. Met de tabellen kunt u berekenen wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als u gebruik maakt van één of meer pensioenkeuzes.

Reglement V

Tabellen

Uw uitgesteld pensioen eerder laten ingaan

U kunt éénmalig kiezen om uw uitgesteld pensioen eerder te laten ingaan dan de geldende reglementaire pensioenleeftijd van 65 jaar. Het eerder laten ingaan van uw uitgesteld pensioen kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar.

Uw uitgesteld pensioen deels eerder laten ingaan (deeltijdpensioen)

U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van uw uitgesteld pensioen eerder te laten ingaan dan de geldende reglementaire pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar.

Uw uitgesteld pensioen later laten ingaan

In bepaalde gevallen kunt u de ingangsdatum van uw premievrije pensioen ook uitstellen. Bijvoorbeeld omdat u dan nog werkt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Pensioenfonds.

Partnerpensioen of ouderdomspensioen uitruilen

U kunt kiezen voor een andere verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen. Dit heet ‘uitruilen' of omzetting. De hoogte van uw totale pensioenaanspraak verandert hierdoor niet.

U kunt u éénmalig kiezen voor het uitruilen van partnerpensioen of ouderdomspensioen. Uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat moet u uw keuze doorgeven aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'.

Variabel pensioen: hoog/laag of laag/hoog

U kunt uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat kiezen voor ‘variabel pensioen’: ook wel hoog/laag of laag/hoog constructie genoemd. Als u kiest voor variabel pensioen verandert de hoogte van uw totale pensioenaanspraak niet. U kiest dan voor een andere verdeling van het pensioen in de tijd.

Hoog/laag

Als u besluit om hoog/laag te kiezen, ontvangt u de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen. Na afloop van die periode ontvangt u verder een lager ouderdomspensioen.

Andersom kan ook: eerst tijdelijk een lager en daarna een hoger ouderdomspensioen (laag/hoog). Het partnerpensioen varieert niet mee met de hoogte van het ouderdomspensioen.

U kunt u éénmalig kiezen voor variabel pensioen. Uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat moet u uw keuze doorgeven aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'.

Meer U Bouwt Pensioen Op

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Video's pensioencalculator

De Pensioencalculator helpt u om een helder beeld te krijgen van uw pensioensituatie, en van het effect van de pensioenkeuzes die u kunt maken.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.