Vanaf uw pensioendatum ontvangt u ouderdomspensioen. Dit pensioen wordt berekend op basis van

  • uw pensioengrondslag
  • de verhoging van opgebouwde pensioenrechten
  • opbouwpercentages

Uw pensioengrondslag

Dit is het salaris waarop uw pensioen wordt berekend. De basis is 12 maal uw maandsalaris plus de uitkeringen ineens in april en/of december. Als u een pensionable toeslag hebt, dan telt deze toeslag mee in uw pensioengrondslag. Ploegentoeslag kan bijvoorbeeld een pensionabele toeslag zijn.

De pensioengrondslag waarover pensioen wordt opgebouwd is gemaximeerd. Als u een pensioengevend salaris heeft dat uitkomt boven de fiscale toegestane grens, kunt u meedoen aan de Shell netto pensioenregeling.

De verhoging van opgebouwde rechten

De in het verleden opgebouwde pensioenen worden jaarlijks aangepast op basis van de verhoging van de salarisschalen van Shell Nederland.

Uw pensioendatum

Uw pensioendatum is de laatste dag van de maand waarin u 67 wordt. U kunt eerder met pensioen, maar niet vroeger dan de laatste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt.

Als u eerder met pensioen gaat, hebt u minder pensioenjaren opgebouwd. Bovendien moeten de opgebouwde pensioenaanspraken over een groter aantal jaren worden gespreid. Uw pensioen per jaar wordt daardoor lager.

In overleg met uw werkgever kunt u na 67 jaar doorwerken – tot maximaal de laatste dag van de maand waarin u 70 wordt - en daarmee de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen. Uw pensioen wordt in dat geval hoger.

Formulier 'Eerder of later met pensioen'

u wilt eerder of later dan op uw reglementaire pensioendatum met pensioen gaan

Meer U bouwt pensioen op

Pensioen voor uw partner en kinderen

Als u als deelnemer aan de pensioenregeling zou overlijden, dan is er een partnerpensioen voor uw partner en een wezenpensioen voor eventuele achterblijvende kinderen.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.