U ontvangt een toeslag op uw salaris

Soms ontvangt u op uw salaris een of meer toeslagen. Over sommige toeslagen bouwt u ook pensioenrechten op: dit zijn pensionabele toeslagen. De werkgever bepaalt of een toeslag pensionabel is. Ploegentoeslag kan bijvoorbeeld een pensionabele toeslag zijn.

Ploegentoeslag

Als u in ploegendienst gaat werken, ontvangt u daarvoor een ploegentoeslag. Als de ploegentoeslag volgens de werkgever pensionabel is, dan telt deze mee in uw pensioenopbouw.

Bij SSPF bouwt u tot de fiscaal toegestane grens bruto pensioen op. Als uw pensioengrondslag door de pensionabele ploegentoeslag meer bedraagt dan dit fiscaal toegestane maximum, dan kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling om ook boven deze grens verzekerd te zijn van pensioenopbouw. Als u pensioengrondslag meer gaat bedragen dan dit fiscale toegestane maximum, ontvangt u automatisch informatie over de Shell netto pensioenregeling.

Meer U bouwt pensioen op

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Video's pensioencalculator

De Pensioencalculator helpt u om een helder beeld te krijgen van uw pensioensituatie, en van het effect van de pensioenkeuzes die u kunt maken.