Als u op het moment van overlijden bij Shell in dienst bent, worden de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot de reglementaire pensioenleeftijd meegeteld voor de bepaling van partnerpensioen. Dat geldt ook als u op het moment van overlijden een arbeidsongeschiktheidspensioen van Shell ontvangt.

Partnerpensioen

Als u werkzaam bent bij Shell en in dienst bent gekomen voor 1 juli 2013, bouwt u pensioen op bij SSPF. Bent u getrouwd, dan heeft uw huwelijkspartner recht op partnerpensioen als u zou overlijden. Dit geldt ook als u en uw partner een wettelijk geregistreerd partnerschap hebben.

Het kan zijn dat u niet bent getrouwd, maar met uw partner samenwoont en bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten waarin u uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen hebt aangewezen. Als u in zo’n geval wilt dat uw partner in aanmerking komt voor een partnerpensioen, dan moet u uw partner bij het Pensioenfonds aanmelden. Dit gebeurt niet automatisch.

Formulier 'Aanmelding partner'

u woont ongehuwd samen en wilt uw partner aanmelden bij het Pensioenfonds

Wanneer u in Nederland woont ontvangt het Pensioenfonds via uw gemeente automatisch de gegevens van uw partner. Trouwt u in het buitenland, dan moet u echter zelf een bewijs van uw huwelijk aan het Pensioenfonds opsturen.

Aanvullend partnerpensioen

Als uw partner bij uw overlijden nog niet de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, heeft bereikt, dan ontvangt hij of zij een aanvullend partnerpensioen. Het aanvullend partnerpensioen stopt vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, bereikt, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum. Voor elk pensioenjaar ontvangt uw partner 1,6% van EUR 30.000 (1 februari 2015).

Als u in dienst bent van Shell - en u zou overlijden

Als u op het moment van overlijden bij Shell in dienst bent, dan worden de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot de reglementaire pensioenleeftijd meegeteld voor de bepaling van het partnerpensioen.

U bouwt bij SSPF partnerpensioen op over uw pensioengrondslag tot het fiscaal toegestane maximum. Als uw pensioengrondslag hier boven uitkomt, kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling om ook boven deze grens verzekerd te zijn van partnerpensioen als u overlijdt.

Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt - en u zou overlijden

Ook als u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt en u zou overlijden, worden de pensioenjaren die u nog zou opbouwen tot de reglementaire pensioenleeftijd meegeteld voor de bepaling van het partnerpensioen.

Wezenpensioen

Hebt u kinderen op het moment van uw overlijden, dan ontvangen zij vanaf dat moment een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Zolang uw kind studeert ontvangt het dit pensioen tot het einde van de maand augustus volgend op zijn 24ste verjaardag.

Het wezenpensioen is 14% van het totaal van partnerpensioen en aanvullend partnerpensioen. Volle wezen (waarvan beide ouders zijn overleden) ontvangen het dubbele.

Nabestaandenuitkering Anw

Als u overlijdt, hebben uw nabestaanden in sommige gevallen ook recht op een overheidsuitkering: de nabestaandenuitkering Anw. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, of op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie 'handige links'.

Meer U bouwt pensioen op

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.