In deze rubriek

Shell netto pensioenregeling

Sinds 1 januari 2015 mag u voor het deel van uw pensioengevend salaris wat uitkomt boven de fiscaal toegestane grens alleen voor uw pensioen sparen uit uw netto inkomen (na aftrek loonbelasting).

Uw pensioenleeftijd kiezen

Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 67 wordt. Als u dit wilt, kunt u eerder met pensioen gaan, maar niet eerder dan op uw 55ste.

Variabel pensioen

Als u de eerste jaren na uw pensioendatum een wat hoger inkomen nodig hebt dan daarna kunt u kiezen voor de hoog/laag variant. Andersom kan ook: laag/hoog.