Gedeeltelijk met pensioen

Het kan zijn dat u, in plaats van in één keer volledig met pensioen te gaan, liever geleidelijk wilt ‘afbouwen’. Bijvoorbeeld door alvast gedeeltelijk met pensioen te gaan. Vanaf 55 jaar kunt u, in overleg met uw werkgever, met deeltijdpensioen. In de pensioenregeling die in Reglement VI is vastgelegd, is het ook mogelijk om ná 67 jaar met deeltijdpensioen te gaan.

Hoe werkt het?

Wanneer u met deeltijdpensioen gaat, blijft u gewoon bij Shell in dienst. Maar een of meer jaren voor uw pensioen gaat u alvast korter werken. U gaat dan in deeltijd werken. Doordat u korter gaat werken, daalt uw inkomen uit salaris. Deze daling in inkomen kunt u compenseren door een deel van uw pensioen alvast uit te laten betalen; u gaat dan met deeltijdpensioen. Voorwaarde is dat u wel tussen de 90% en 40%, afgerond op een heel getal, blijft werken.

Wanneer u met deeltijdpensioen bent, kunt u het percentage waarvoor u nog werkt niet meer verhogen. Wel kunt u het nog verder verlagen, tot minimaal 40%. Op uw pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) gaat u volledig met pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat dan op 67 jaar, wordt uw pensioeninkomen per jaar lager. Dat geldt ook voor deeltijdpensioen. Over de periode dat u in deeltijd werkt, bouwt u naar evenredigheid pensioen op. Dus wanneer u kiest voor deeltijdpensioen, zal uw ouderdomspensioen vanaf 67 jaar lager zijn. Ook heeft deeltijdpensioen gevolgen voor de hoogte van het eventuele partnerpensioen.

Fiscale gevolgen deeltijdpensioen en opnieuw werken

Als u met deeltijdpensioen gaat meer dan vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd en u bent van plan om in de vrijgekomen tijd opnieuw te gaan werken, kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan in zo’n geval de pensioenregeling ‘onzuiver’ verklaren en belasting heffen over de ‘economische waarde’ van uw totale pensioenaanspraak, met daarbovenop eventueel een rente van 20%. Het Pensioenfonds raadt u aan hierover advies te vragen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.

Voor meer informatie kunt u de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst raadplegen.

Deeltijdpensioen aanvragen

Om met deeltijdpensioen te gaan, overlegt u eerst met uw werkgever wat mogelijk is. Daarna kunt u de aanvraag indienen. U gebruikt daarvoor het formulier 'Aanvraag deeltijdpensioen'.

Formulier 'Aanvraag deeltijdpensioen'

u wilt gedeeltelijk met pensioen gaan

Tijdelijk ouderdomspensioen tot AOW-leeftijd

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.

Tijdelijk ouderdomspensioen

Andere keuzemogelijkheden

Er zijn ook andere keuzemogelijkheden. Hiervan kunt u gebruik maken op het moment dat u volledig met pensioen gaat.

Voorbeelden

 

Meer U Bouwt Pensioen Op

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.

Pensioencalculator

Met de Pensioencalculator rekent u snel uit wat uw keuzes betekenen voor uw pensioen.

Tijdelijk ouderdomspensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.