Netto pensioen

Shell biedt alle medewerkers met een pensioengevend salaris dat uitkomt boven de fiscale toegestane grens (niveau 2017: € 95.672)  de mogelijkheid om ook over dat deel van hun salaris voor hun pensioen te sparen. Bij de netto pensioenregeling betaalt u vooraf  loonbelasting over de pensioenpremie die u betaalt voor de netto pensioenregeling. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In de (bruto) pensioenregeling waarin u via SSPF deelneemt, is dat precies andersom.

Een netto pensioenregeling moet volgens de wet een zogenoemde ‘beschikbare premieregeling’ zijn. Bij zo’n regeling draagt de werkgever de premie, die door de werkgever en medewerkers wordt betaald, af aan het pensioenfonds. Dit is ook het geval bij de huidige (bruto) pensioenregeling waarin u via SSPF deelneemt.

Daarnaast kan de deelnemer in een beschikbare premieregeling binnen bepaalde grenzen zelf bepalen hoe risicovol de pensioenpremies worden belegd.

Voordelen deelname netto pensioenregeling

De regeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt:

  • Mogelijk om over salarisdeel boven grens pensioen op te blijven bouwen
  • Uw inleg volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van uitvoeringskosten/winstmarges
  • Uw partner ook verzekerd van pensioen voor het salarisdeel boven grens als u zou overlijden
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid gaat opbouw pensioenkapitaal door
  • Maximale vrijstelling voor gespaarde pensioenkapitaal in box 3 (geen vermogensbelasting)

Als u besluit niet deel te nemen aan de netto pensioenregeling, dan wordt de netto toelage maandelijks door Shell aan u uitgekeerd bij uw salarisbetaling. U bent wel dan minder goed verzekerd en loopt het risico dat uw inkomen (en dat van uw nabestaanden) sterk terugvalt bij pensionering.

Deze netto pensioenregeling wordt uitgevoerd door Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS)

Meer U bouwt pensioen op

Tijdelijk ouderdomspensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.