Als u kiest voor uitruilen, of omzetting, moet u uw keuze uiterlijk twee maanden voordat u met pensioen gaat aan het Pensioenfonds laten weten. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'.

Formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'

Er zijn verschillende situaties waarin u kunt denken aan omzetting van pensioen:

  • Er is geen of minder partnerpensioen nodig, in dat geval kunt u partnerpensioen uitruilen.
  • Na het overlijden van uw partner hebt u minder ouderdomspensioen nodig, in dat geval kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen.

Partnerpensioen uitruilen

U kunt het partnerpensioen verlagen ten gunste van uw ouderdomspensioen, of het partnerpensioen verhogen ten koste van uw ouderdomspensioen.

Daarbij kunt u het partnerpensioen wijzigen naar 70% óf 50% óf 30% óf 0% van uw ouderdomspensioen na de omzetting. Als u kiest voor 0% partnerpensioen ruilt u het partnerpensioen dus volledig uit voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. In bijzondere gevallen kan uitruilen beperkt worden doordat er fiscale grenzen gelden.

Als u op uw pensioendatum geen partner of ex-partner hebt, of u hebt uw partner niet bij het Pensioenfonds aangemeld, dan wordt het partnerpensioen automatisch helemaal omgezet in een hoger ouderdomspensioen. Dat geldt dus ook, als uw partner is overleden en u geen nieuwe partner hebt op uw pensioendatum.

Ouderdomspensioen uitruilen

Na het overlijden van uw partner hebt u minder ouderdomspensioen nodig. In dat geval kunt u een gedeelte van het ouderdomspensioen, dat u zou ontvangen nadat uw partner is overleden, uitruilen. Daarvoor ontvangt u dan een hoger ouderdomspensioen zolang u beiden leeft. Er geldt wel een wettelijk maximum.

U kunt 30% óf 50% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen na overlijden van uw partner uitruilen.

Meer U bouwt pensioen op

Tijdelijk ouderdomspensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.