U wilt eerder met pensioen

Als u eerder dan op uw 67ste met pensioen wilt gaan moet u dit besluit minimaal zes en maximaal twaalf maanden van tevoren (de pensioenaanzegtermijn) aan het Pensioenfonds en uw werkgever laten weten. Als u uit dienst gaat onder de ‘Shell in Nederland regeling bij overtolligheid’ geldt de minimale aanzegtermijn van zes maanden niet.

Als u eerder met pensioen wilt, vult u het formulier 'Eerder of later met pensioen' in.

Formulier 'Eerder of later met pensioen'

u wilt eerder of later dan op uw reglementaire pensioendatum met pensioen gaan

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat bouwt u minder pensioenjaren op en moet het pensioen over een groter aantal jaren worden uitbetaald. Het pensioen per jaar wordt daardoor lager. In de tabellen op deze site kunt u de gevolgen voor uw opgebouwde pensioenaanspraken vinden.

Fiscale gevolgen eerder met pensioen en werken

Als u eerder met pensioen gaat meer dan vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd en u bent van plan om weer te gaan werken, kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan in zo’n geval de pensioenregeling ‘onzuiver’ verklaren en belasting heffen over de ‘economische waarde’ van uw totale pensioenaanspraak, met daarbovenop eventueel een rente van 20%. Het Pensioenfonds raadt u aan hierover advies te vragen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.

Voor meer informatie kunt u de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst raadplegen.

Tijdelijk ouderdomspensioen tot AOW-leeftijd

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen. 

Tijdelijk ouderdomspensioen

U wilt later met pensioen

Als u na uw 67ste jaar wilt doorwerken en de ingangsdatum van uw pensioen wilt uitstellen, dan wordt uw pensioenuitkering na pensionering hoger. Dat komt omdat u meer pensioenjaren opbouwt en het pensioen korter zal worden uitgekeerd. In de tabellen die bij het Reglement horen, kunt u de gevolgen voor uw opgebouwde pensioenaanspraken vinden.

Als u later met pensioen wilt gaan, kunt u voor meer informatie terecht op het Shell intranet op de site 'HR Online'.

Meer U bouwt pensioen op

Tijdelijk ouderdomspensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.