Variabel pensioen

Eerst hoger, dan lager

Het is denkbaar dat u de eerste jaren na uw pensioendatum een wat hoger inkomen nodig hebt dan daarna. Bijvoorbeeld omdat u nog studerende kinderen hebt, of omdat u uw hypotheek nog niet volledig hebt afbetaald. In zulke situaties kan de hoog/laag variant voor u een goede oplossing zijn.

U ontvangt dan vanaf uw pensioendatum tijdelijk een hoger pensioen dan uw ‘standaard’ pensioen. Na afloop van de afgesproken periode, wordt uw pensioen dan natuurlijk lager dan uw ‘standaard’ pensioen. Omzetting naar hoog/laag heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Eerst lager, dan hoger

Het omgekeerde is ook mogelijk: eerst tijdelijk een lager en daarna een hoger pensioen. Deze oplossing kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn wanneer uw partner nog enkele jaren blijft werken, waardoor u in die periode nog kunt volstaan met een wat lager pensioen.

Ook de omzetting naar laag/hoog heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Verhouding tussen hoog en laag

De verhouding tussen het hogere en het lagere pensioen die u kunt kiezen zijn gebonden aan bepaalde grenzen. Deze kunt u vinden in de tabellen die bij het Reglement horen.

Tabellen pensioenkeuzes

Als u kiest voor een variabel pensioen, moet u uw keuze uiterlijk 2 maanden voordat u met pensioen gaat aan het Pensioenfonds laten weten. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes', dat u op deze website kunt vinden.

Formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'

u wilt gebruikmaken van een of meer pensioenkeuzes

Meer U bouwt pensioen op

Tijdelijk ouderdomspensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, met pensioen gaat, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 kunt u als een pdf downloaden door op het plaatje te klikken. De pdf-versie is vervolgens eenvoudig uit te printen.