SSPF maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten van pensioenbeheer, vermogensbeheer en de transactiekosten.

  • Pensioenbeheerkosten - dit zijn onder meer kosten voor de pensioenadministratie, communicatie, bestuur, financieel beheer en projecten. 
  • Vermogensbeheerkosten – dit zijn de beheerkosten van beleggingen, waaronder prestatieafhankelijke vergoedingen, bewaarloon en kosten voor accountants en juridisch adviseurs. 
  • Transactiekosten – dit zijn de kosten die gemaakt worden bij het kopen en verkopen van beleggingen. Deze kosten zijn onderdeel van de beleggingen.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.