Pensioenbetalingen

De pensioenuitkeringen worden per maand vooruit betaald. In de praktijk kunt u uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand waarop de betaling betrekking heeft, de bijschrijving van het pensioen op uw bank- of girorekening verwachten. Het Pensioenfonds betaalt niet zelf de pensioenen uit, maar geeft een betalingsopdracht aan de bank.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten zal het pensioen op de onderstaande data op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven. Het moment van bijschrijving kan liggen tussen 's morgens en 's avonds, het exacte tijdstip is door ons niet aan te geven. De pensioenbetaling zal niet eerder dan op onderstaande data op uw rekening staan.

  • Buitenland

    U kunt uw pensioen ook buiten Nederland laten uitbetalen. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen.

  • Ander banknummer

    Wanneer het bankrekeningnummer waarop uw pensioen betaald wordt wijzigt, kunt u dit schriftelijk (of gescand per e-mail of per fax) met een kopie van uw identiteitsbewijs aan het Pensioenfonds doorgeven. De adresgegevens vindt u onder contact op deze site.

Indexatie van uw pensioen

Hoe uw pensioen wordt geïndexeerd kunt u lezen in de hoofdlijnen van het indexatiebeleid.

Betaaldata 2017

pensioen voor de maand betaaldatum 2017
januari maandag 2 januari
februari woensdag 1 februari
maart woensdag 1 maart
april maandag 3 april
mei dinsdag 2 mei
juni donderdag 1 juni
juli maandag 3 juli
augustus dinsdag 1 augustus
september vrijdag 1 september
oktober maandag 2 oktober
november woensdag 1 november
december vrijdag 1 december

december 2016

Meer U ontvangt een pensioen van het Pensioenfonds