Ook wanneer u een gepensioneerde oud-werknemer van Billiton bent, kunt u op deze site terecht voor de hoofdlijnen van uw pensioenregeling.

De pensioenregeling is in de loop van de tijd enkele keren aangepast en er zijn veel verschillen in de pensioentoezegging. Voor u gelden misschien andere voorwaarden of pensioenelementen dan u op de site zult vinden.

In Deze Rubriek

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Een nieuwe partner

U ontvangt een ouderdomspensioen en gaat (weer) trouwen of samenwonen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Einde van uw relatie

Als u ouderdomspensioen ontvangt en uw relatie eindigt, heeft dit veelal gevolgen voor uw ouderdomspensioen.