AOW-uitkering

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd langzaam hoger. Vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, komt u in aanmerking voor een pensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW), het ouderdomspensioen van de overheid. Voor elk jaar dat u verzekerd bent geweest, bouwt u 2% van de AOW-uitkering op.

U hebt een volledige AOW-uitkering opgebouwd als u 50 jaar voor uw AOW-leeftijd zoals die op de pensioendatum geldt altijd verzekerd bent geweest voor de AOW (50 jaar x 2% = 100%). In het algemeen bent u verzekerd voor de AOW als u in Nederland woont. Meestal bent u niet verzekerd in de periodes die u buiten Nederland woont.

Als u vóór 1 januari 2006 een periode voor Shell in het buitenland hebt gewerkt, hebt u mogelijk recht op zogeheten ‘compensatie niet-verzekerde jaren’. Als u wilt weten welke periode(s) u precies voor Shell in het buitenland hebt gewerkt, neemt u dan contact op met de pensioenadministratie.

Via deze link kunt u checken wat uw AOW-leeftijd is:

Alleenstaanden ontvangen de AOW voor alleenstaanden (70% van de AOW voor gehuwden).

Hebt u een partner, dan ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd 50% van de AOW voor gehuwden. Als u geen volledige AOW hebt opgebouwd, ontvangt u het door u opgebouwde gedeelte hiervan. Voor uw partner geldt hetzelfde. Uw partner ontvangt dus ook vanaf zijn of haar AOW-leeftijd 50% van de AOW voor gehuwden, of het door hem of haar opgebouwde gedeelte daarvan.

Meer informatie over de afschaffing van deze toeslagregeling vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met andere uitkeringen?

Gekozen tijdelijk pensioen tot AOW-leeftijd

Wanneer u vanaf 1 januari 2014 eerder met pensioen bent gegaan en u hebt daarbij gekozen voor uitbetaling van een tijdelijk pensioen tot AOW-leeftijd, dan stopt dit tijdelijk pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

WAO of WIA uitkering

Heeft u recht op een WAO of WIA-uitkering, dan stopt deze uitkering vanaf uw AOW-leeftijd, en wordt deze niet langer van uw pensioen afgetrokken.

Hoe moet ik mijn AOW aanvragen?

Enige tijd voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, vraagt u uw AOW-uitkering aan.

  • Als u in Nederland woont

Enige tijd voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van het Districtskantoor van de SVB een aanvraagformulier. U dient het ingevulde formulier uiterlijk 3 maanden voor u uw AOW-leeftijd bereikt aan de SVB terug te zenden.

  • Als u buiten Nederland woont

Als u in het buitenland woont moet u zelf zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier opvragen bij de SVB.

Ook een eventueel buitenlands staatspensioen, moet u vóórdat dit ingaat zelf aanvragen. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.

Als u in aanmerking komt voor een parallel staatspensioen, kunt u via de link 'parallelle pensioenen' meer informatie vinden over het buitenlands staatspensioen.

Andere pensioenaanspraken

Hebt u nog andere pensioenaanspraken opgebouwd, dan moet u er zelf aan denken deze tijdig aan te vragen.

Weet u niet of u nog andere pensioenaanspraken hebt opgebouwd? In het Pensioenregister kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. De Stichting Pensioenregister verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders zodat u een eenvoudig overzicht hebt.

U vind de websites via 'handige links' hieronder.

Belastingaspecten

Als u uw AOW-leeftijd bereikt, houdt de SVB bij het uitbetalen van uw AOW al rekening met de loonheffingskorting. De loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en eventueel de alleenstaande-ouderenkorting.

In het Shell pensioen wordt geen rekening gehouden met de loonheffingskorting. U wordt automatisch ingedeeld in code 0. Wilt u dit wijzigen, dan dient u een 'model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' (loonbelastingverklaring) in te vullen en aan het Pensioenfonds te sturen.

De loonheffingskorting kan maar bij één uitkeringsinstantie toegepast worden. Als u de loonheffingskorting door het Pensioenfonds wilt laten toepassen, dan dient u bij het Pensioenfonds een loonbelastingverklaring aan te vragen en in te vullen. U dient dan bij de SVB aan te geven dat zij geen loonheffingskorting op uw AOW moeten toepassen.

Het kan zijn dat u liever helemaal geen loonheffingskorting wilt laten toepassen, dus ook niet op uw AOW. In dat geval moet u dit zelf bij de de SVB aangeven. Als er meerdere keren rekening wordt gehouden met de heffingskortingen, moet u mogelijk inkomstenbelasting/premieheffing bijbetalen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke belastingsituatie kunt u het beste contact opnemen met een belastingdeskundige.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

Een nieuwe partner

U ontvangt een ouderdomspensioen en gaat (weer) trouwen of samenwonen. Wat betekent dit voor uw pensioen?