In welke landen is sprake van een parallel pensioen?

Als u tijdens uw loopbaan bij Shell in een van de onderstaande landen hebt gewerkt vóór 1 januari 2006, hebt u een parallel pensioen opgebouwd.

  • Belgie
  • Engeland
  • Frankrijk
  • Zwitserland

Waarom worden parallelle pensioenen afgetrokken van mijn Shell pensioen?

Parallelle pensioenen worden van uw Shell pensioen afgetrokken, omdat de premie voor deze staatspensioenen door Shell betaald zijn en niet door de werknemer.

Wat moet ik doen?

Vier maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt , neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om uw buitenlandse staatpensioen aan te vragen. U geeft daarbij aan dat u mogelijk recht hebt op een staatspensioen in het buitenland.

De website van de SVB vindt u via ‘handige links’ onderaan deze pagina.

Brits Staatspensioen

Als u een Brits Staatspensioen gaat aanvragen, hebt u een ‘National Security Number’ nodig. Mocht u dit nummer niet (meer) hebben, dan laat u dit bij de aanvraag open. U kunt alle informatie over een Brits Staatspensioen lezen op de website van The Pension Service, u vindt deze via de pagina ‘handige links’ hieronder. Ook uw partner heeft mogelijk recht op een Brits staatspensioen. Dit vraagt u ook zelf aan via de SVB.

Handige links

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

Een nieuwe partner

U ontvangt een ouderdomspensioen en gaat (weer) trouwen of samenwonen. Wat betekent dit voor uw pensioen?