Moet ik dit melden?

Van de meeste veranderingen in uw relatie krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Wanneer u in Nederland woont en gaat trouwen, of een wettelijk geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u dit dus niet zelf aan het Pensioenfonds te melden.

Er zijn echter ook situaties waarin het Pensioenfonds geen bericht krijgt via de gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen en u woont niet in Nederland, of wanneer u gaat samenwonen.

Bij veranderingen in uw privé-situatie is het daarom tóch zinvol, om het Pensioenfonds hierover te informeren.

Verandert mijn pensioen?

Uw pensioen is vastgesteld op het moment dat u met pensioen ging. Het Pensioenfonds heeft u per brief laten weten onder welk reglement uw pensioen is toegekend.

Uw relatie op het moment van uw pensionering (dus met of zonder partner) bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt. In het algemeen geldt dan ook dat uw pensioenrechten niet veranderen, wanneer u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. U kunt het beste contact opnemen met het Pensioenfonds in deze situatie. De medewerkers van de afdeling pensioenadministratie en  -voorlichting hebben toegang tot uw pensioengegevens en geven u graag persoonlijke informatie.

Krijgt mijn partner aanspraak op een partnerpensioen?

Hier is geen algemene regel voor te geven. Dit hangt af van het Reglement dat op u van toepassing is. Met deze vraag kunt u het beste contact opnemen met het Pensioenfonds.

De medewerkers van de afdeling pensioenadministratie en  -voorlichting hebben toegang tot uw pensioengegevens en geven u graag persoonlijke informatie.

Kinderen

Wanneer u samen met uw nieuwe partner een kind krijgt, hoeft u dit niet te melden aan het Pensioenfonds. In het algemeen geldt, dat uw kind recht zal krijgen op een wezenpensioen, als u zou overlijden.

Het kan ook zijn, dat uw nieuwe partner al kinderen heeft. Wanneer deze kinderen door u worden onderhouden, geldt in het algemeen ook dat zij recht zullen krijgen op een wezenpensioen, als u zou overlijden.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op de bovenstaande regels.

Meer informatie over partner- en wezenpensioen, vindt u via de onderstaande link.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.