Moet ik dit melden?

Wanneer u in Nederland woont, krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente over veranderingen in uw relatie. Dus ook als u gaat scheiden.

Er zijn echter situaties waarin het Pensioenfonds geen bericht krijgt van de gemeente over veranderingen in uw relatie. Bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland woont en u gaat scheiden. Of als u niet langer meer met uw aangemelde partner samenwoont.

Het is daarom toch zinvol om zelf het Pensioenfonds te informeren over veranderingen in uw privésituatie.

Verandert mijn pensioen?

Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap krijgt uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit gebeurt op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Dat deel is de helft van het ouderdomspensioen dat in de periode van het huwelijk is opgebouwd.

Het kan echter zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden of in een scheidingsconvenant uitdrukkelijk heeft afgesproken om de vereveningswet bij scheiding niet toe te passen, of dat u een andere verdeling heeft afgesproken.

Als u met een aangemelde partner samenwoont, en u gaat uit elkaar, dan heeft uw ex-partnergeen wettelijk recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Verevening

Wanneer de vereveningswet van toepassing is, zal uw ouderdomspensioen bij beëindiging van uw relatie lager worden. Het wordt dan verminderd met het gedeelte van het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner volgens de wet of volgens de afgesproken verdeling recht krijgt.

Als het ouderdomspensioen verdeeld moet worden, betaalt het Pensioenfonds het verdeelde ouderdomspensioen vanaf de scheidingsdatum rechtstreeks uit aan beide ex-partners. Het Pensioenfonds moet dus van deze verdeling op de hoogte zijn.

Hiervoor bestaat een door de wet voorgeschreven formulier: 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. Uw ex-partner moet dit formulier ingevuld aan het Pensioenfonds opsturen. U kunt dit formulier digitaal opvragen via onderstaande link.

Verder heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp de brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding’ uitgegeven. Deze brochure kunt u digitaal opvragen via de onderstaande link.

U kunt beide documenten ook vinden op de website van de Rijksoverheid, gebruik dan de zoekterm: "verdeling ouderdomspensioen".

Wat gebeurt er met het partnerpensioen?

Wanneer er recht op partnerpensioen bestaat en u gaat uit elkaar, houdt uw ex-partner recht op dit partnerpensioen. Dit wordt het 'bijzonder partnerpensioen' genoemd. Het maakt niet uit of sprake was van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een aangemelde partnerrelatie. 

Het feit dat uw ex-partner recht krijgt op een bijzonder partnerpensioen, heeft geen invloed op uw ouderdomspensioen.

Wanneer er géén recht op partnerpensioen bestaat, heeft uw ex-partner bij beëindiging van de relatie ook geen recht op een bijzonder partnerpensioen.

Op het persoonlijk pensioenoverzicht kunt u zien of er recht op partnerpensioen bestaat. Dit pensioenoverzicht ontvangt u ieder jaar in juli.

Wanneer gaat het bijzonder partnerpensioen in?

Als u overlijdt, dan stopt de betaling van het (eventueel verdeelde) ouderdomspensioen en gaat de betaling van het bijzonder partnerpensioen in. Dit geldt niet als partners elkaar hebben uitgesloten van het recht op bijzonder partnerpensioen, of als zij hebben afgesproken om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.