Wat gebeurt er als ik overlijd?

Als u overlijdt, stopt uw pensioenuitkering. De gemeente brengt het Pensioenfonds op de hoogte zodra een gepensioneerde overlijdt. Nabestaanden hoeven dit niet te melden. Alleen wanneer u in het buitenland woont en u zou overlijden, moeten nabestaanden het Pensioenfonds hiervan wél op de hoogte brengen.

De overlijdensdatum is de ingangsdatum van het eventuele partnerpensioen of het wezenpensioen. De uitbetaling vindt plaats vanaf de eerste dag van de maand, na de maand van het overlijden.

Partnerpensioen

Wanneer u als gepensioneerde van Shell overlijdt, bestaat er mogelijk recht op een pensioenuitkering voor uw partner, uw ex-partner(s) of uw kinderen.

U kunt op het pensioenoverzicht dat u ieder jaar in juli ontvangt, zien of er recht op partnerpensioen bestaat. Ook ziet u op dit pensioenoverzicht de hoogte van het partnerpensioen.

Aanvullend partnerpensioen

Als uw partner bij uw overlijden nog niet de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, heeft bereikt bestaat er een aanvullend partnerpensioen. Het aanvullend partnerpensioen stopt vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt zoals die op de pensioendatum geldt, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum.

Als u na uw pensionering gescheiden bent, dan vindt u meer informatie over het partnerpensioen onder 'scheiden/einde relatie' via de link hieronder.

Wezenpensioen

In het algemeen geldt:

Hebt u kinderen op het moment van uw overlijden, dan ontvangen zij een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn (Billiton: 21 jaar). Als uw kinderen een studie volgen op het moment van uw overlijden en uw dienstverband is geeindigd voor 1 januari 2006, hebben zij tot hun 27e verjaardag recht op wezenpensioen.

Is uw dienstverband met Shell geëindigd op 1 januari 2006 of later, dan ontvangen studerende kinderen een wezenpensioen tot het einde van de maand augustus volgend op hun 24ste verjaardag.

Het bovenstaande geldt in het algemeen. Er zijn uitzonderingen op deze situaties. Wilt u precies weten waarop uw kinderen recht hebben, neemt u dan contact op met het Pensioenfonds.

Nabestaandenuitkering Anw

Als u overlijdt, hebben uw nabestaanden in sommige gevallen ook recht op een overheidsuitkering: de nabestaandenuitkering Anw. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, of op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U vind de websites via 'handige links' hieronder.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.