Overlijden partner

Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt?

Wanneer er recht bestaat op partnerpensioen en uw partner overlijdt, vervalt dit recht op partnerpensioen. Aan uw ouderdomspensioen verandert in het algemeen niets. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel.

Voor precieze informatie over de gevolgen van het overlijden van uw partner voor uw persoonlijke pensioensituatie, kunt u contact opnemen met het Pensioenfonds. De medewerkers van de afdeling pensioenadministratie en –voorlichting helpen u graag verder.

Overlijden ex-partner

Verandert er iets als mijn ex-partner overlijdt?

Als u gescheiden bent en uw ex-partner ontving een gedeelte van het ouderdomspensioen onder de vereveningswet, dan stopt deze verevening als uw ex-partner overlijdt. Uw ouderdomspensioen zal daardoor hoger worden.

Wanneer er recht bestond op een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, dan vervalt dit als uw ex-partner overlijdt. Het kan zijn dat dit recht dan aan een eventuele nieuwe (huidige) partner toekomt. Wilt u weten hoe dit in uw persoonlijke situatie in elkaar zit, neemt u dan contact op met het Pensioenfonds.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.