Over mijn pensioen

Hoe wordt mijn pensioen aangepast bij een stijging van de prijzen?

Hoe uw pensioen wordt geïndexeerd kunt u lezen in de hoofdlijnen van het indexatiebeleid.    

Ik heb nog ander pensioen opgebouwd. Heeft dat invloed op mijn Shell pensioen? 

Het kan zijn dat u tijdens uw loopbaan bij Shell ook andere aanspraken op pensioen hebt opgebouwd. Sommige van deze pensioenaanspraken worden, nadat ze ingaan, van uw Shell pensioen afgetrokken. Dat is het geval als het gaat om 'parallelle pensioenen'. Via de pagina 'AOW en andere uitkeringen' vindt u meer informatie over de aftrek van andere pensioenaanspraken.

Pensioenaanspraken die u, voor of na uw loopbaan bij Shell, hebt opgebouwd bij andere werkgevers hebben geen invloed op uw Shell pensioen.

Ik heb gekozen voor 'hoog/laag' (of 'laag/hoog'). Moet ik nu nog iets doen? 

Wanneer u bij ingang van uw pensioen hebt gekozen voor een zogeheten 'hoog/laag' constructie, hoeft u nu verder niets meer te doen. De keuze staat vast en kunt u niet meer wijzigen. Het Pensioenfonds zorgt er voor dat, nadat de 'hoog'-periode is afgelopen, u verder het bijbehorende lagere pensioen ontvangt.

Hetzelfde geldt wanneer u hebt gekozen voor een 'laag/hoog' constructie. Na afloop van de 'laag'-periode, betaalt het Pensioenfonds verder automatisch het bijbehorende hogere pensioen uit.

In het persoonlijk pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt, kunt u al uw pensioengegevens terugvinden.

Ik heb gekozen om pensioen uit te ruilen. Wat gebeurt er nu verder?

Wanneer u bij ingang van uw pensioen hebt gekozen om ouderdomspensioen en partnerpensioen uit te ruilen, heeft u een brief ontvangen van het Pensioenfonds waarin uw keuze en de gevolgen daarvan zijn vastgelegd. U kunt uw keuze niet meer wijzigen en zolang u beiden leeft, gebeurt er verder niets.

Als één van u beiden komt te overlijden, kan het ouderdomspensioen of het partnerpensioen als gevolg van uitruil veranderen. Dit hangt af van de precieze uitruilmogelijkheid die u bij ingang van uw pensioen hebt gekozen.

In het persoonlijk pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt, kunt u al uw pensioengegevens terugvinden.

Op welke leeftijd gaat mijn AOW in?

Via deze link kunt u nagaan wat uw AOW leeftijd is: http://www.checkuwaowleeftijd.nl/

Wat gebeurt er als...?

....ik opnieuw ga werken: heeft dit gevolgen voor mijn pensioen? 

Wanneer u gepensioneerd bent en u gaat weer (betaald) werken, verandert er niets aan uw pensioen. Er kunnen wel fiscale gevolgen zijn. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

....mijn aanspraak op buitenlands staatspensioen ingaat: moet ik iets doen? 

Wanneer uw aanspraken hebt op een buitenlands staatspensioen ingaan, moet u dit aanvragen. Het Pensioenfonds stuurt u tijdig schriftelijk bericht, wanneer, waar en hoe u dit pensioen moet aanvragen.

....mijn WAO percentage verandert? 

Als uw WAO-uitkering van uw pensioen wordt afgetrokken en de uitkering verandert, zal de aftrek ook veranderen. Dit gebeurt automatisch. Het Pensioenfonds krijgt maandelijks bericht van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) over wijzigingen in WAO percentages.

Jaarlijks per 1 juli verwerkt het Pensioenfonds eventuele algemene aanpassingen van de WAO-uitkering.

Waar kan ik terecht voor info?

Waar kan ik een inkomensverklaring krijgen? 

Het kan zijn dat u een inkomensverklaring van het Pensioenfonds nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u een hypotheek wilt afsluiten. Neemt u dan contact op met de afdeling pensioenadministratie en –voorlichting. De medewerkers hebben toegang tot uw pensioengegevens en helpen u graag verder.

Ik weet niet of ik nog andere pensioenaanspraken heb opgebouwd. Waar kan ik terecht voor informatie? 

In het Pensioenregister kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is.

Hoe word ik als pensioengerechtigde geïnformeerd? 

Alle nieuwsberichten en publicaties vindt u op de website.

Jaarlijks ontvangt u in juli een persoonlijk pensioenoverzicht met de gegevens over uw pensioen en eventuele aanpassingen daarin.

Ook jaarlijks, in juni of juli, ontvangt u een brochure met een samenvatting van het reilen en zeilen van het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar.

Tenslotte wordt Voeksnieuws naar alle pensioengerechtigden verzonden. Daarin staan alle voor pensioengerechtigden belangrijke mededelingen van het Pensioenfonds.

Bij wie kan ik terecht voor individuele vragen over mijn pensioen? 

Er zijn verschillende manieren waarop u met uw vraag of reactie contact met ons kunt opnemen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over bruto-netto berekeningen? 

Op de website van de Belastingdienst kunt u met behulp van de zogeheten ‘groene tabel’ de heffingen vinden die op uw bruto pensioenuitkering worden toegepast.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de AOW? 

Voor vragen over de AOW kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank terecht. 

Via 'handige links' kunt u de verschillende externe websites bezoeken genoemd op deze pagina.

Meer U ontvangt ouderdomspensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een ouderdomspensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.