De pensioenregeling van SSPF of Billiton is in de loop van de tijd enkele keren aangepast en er zijn veel verschillen in de pensioentoezegging. Voor u gelden misschien andere voorwaarden of pensioenelementen dan u op de site zult vinden.

In Deze Rubriek

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een partnerpensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.