Moet ik dit melden?

Als u een partnerpensioen ontvangt, en u gaat opnieuw trouwen of samenwonen, dan hoeft u dit niet te melden aan het Pensioenfonds. Wanneer u in Nederland woont en gaat trouwen, of een wettelijk geregistreerd partnerschap aangaat, krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente over deze verandering in uw relatie. Dat geldt ook als uw adres eventueel zou wijzigen.

Wanneer u niet in Nederland woont moet u veranderingen in uw situatie zelf bij het Pensioenfonds melden.

Ook als de naam en/of het nummer van de rekening waarop uw pensioen wordt uitbetaalt wijzigt, moet u dit zelf aan het Pensioenfonds doorgeven.

Verandert mijn pensioen?

Uw recht op partnerpensioen is ingegaan nadat uw partner was overleden.

In het algemeen geldt dat uw pensioen niet zal veranderen, wanneer u opnieuw gaat trouwen of samenwonen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Mocht er iets in uw pensioen veranderen, dan zal het Pensioenfonds u dit direct laten weten.

Jaarlijks krijgt u in juli een persoonlijk pensioenoverzicht toegestuurd. Daarin staat hoe uw pensioenuitkering is samengesteld.

Meer U ontvangt partnerpensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een partnerpensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.