AOW-uitkering

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, langzaam hoger. Vanaf uw AOW-leeftijd komt u in aanmerking voor een pensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW), het ouderdomspensioen van de overheid. Voor elk jaar dat u verzekerd bent geweest, bouwt u 2% van de AOW-uitkering op.

U hebt een volledige AOW-uitkering opgebouwd als u 50 jaar voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, altijd verzekerd bent geweest voor de AOW (50 jaar x 2% = 100%). In het algemeen bent u verzekerd voor de AOW als u in Nederland woont. Meestal bent u niet verzekerd in de periodes die u buiten Nederland woont.

Via deze link kunt u checken wat uw AOW-leeftijd is:

Aanvullend partnerpensioen

Wanneer u de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, nog niet hebt bereikt, ontvangt u een aanvullend partnerpensioen. Vanaf deze AOW-leeftijd ontvangt u AOW. De uitbetaling van het aanvullend partnerpensioen stopt vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, bereikt, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum.

Wat moet ik doen?

Enige tijd voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, zoals die op de pensioendatum geldt, vraagt u uw AOW-uitkering aan.

  • Als u in Nederland woont

Enige tijd voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, zoals die op de pensioendatum geldt, ontvangt u van het Districtskantoor van de SVB een aanvraagformulier. U dient het ingevulde formulier uiterlijk 3 maanden voor u AOW-gerechtigd wordt aan de SVB terug te zenden.

  • Als u buiten Nederland woont

Als u in het buitenland woont moet u zelf zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier opvragen bij de SVB.

Andere pensioenaanspraken

Hebt u nog andere pensioenaanspraken opgebouwd, dan moet u er zelf aan denken deze tijdig aan te vragen. Ook een eventueel buitenlands staatspensioen, moet u vóórdat dit ingaat zelf aanvragen.

Weet u niet of u nog andere pensioenaanspraken hebt opgebouwd? In het pensioenregister kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders in Nederland u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. De Stichting Pensioenregister verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders zodat u een eenvoudig overzicht hebt.

U vindt de website van het pensioenregister via 'handige links' hieronder.

Belastingaspecten

In het Shell pensioen wordt geen rekening gehouden met de loonheffingskorting. U wordt automatisch ingedeeld in code 0. Wilt u dit wijzigen, dan dient u een 'model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' (loonbelastingverklaring) in te vullen en aan het Pensioenfonds te sturen.

Als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, zoals die op de pensioendatum geldt, houdt de SVB bij het uitbetalen van uw AOW al rekening met de loonheffingskorting. De loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en eventueel de alleenstaande-ouderenkorting.

De loonheffingskorting kan maar bij één uitkeringsinstantie toegepast worden. Als u de loonheffingskorting door het Pensioenfonds wilt laten toepassen, dan dient u bij het Pensioenfonds een loonbelastingverklaring aan te vragen en in te vullen. U dient dan bij de SVB aan te geven dat zij geen loonheffingskorting op uw AOW moeten toepassen.

Het kan zijn dat u liever helemaal geen loonheffingskorting wilt laten toepassen, dus ook niet op uw AOW. In dat geval moet u dit zelf bij de de SVB aangeven. Als er meerdere keren rekening wordt gehouden met de heffingskortingen, moet u mogelijk inkomstenbelasting/premieheffing bijbetalen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke belastingsituatie kunt u het beste contact opnemen met een belastingdeskundige.

Meer U ontvangt partnerpensioen