U ontvangt een partnerpensioen. Als u overlijdt, stopt uw pensioenuitkering. De gemeente brengt het Pensioenfonds op de hoogte zodra een pensioengerechtigde overlijdt. Eventuele nabestaanden hoeven dit niet te melden.

Als u in het buitenland woont en u overlijdt, moet het Pensioenfonds hiervan wél op de hoogte gesteld worden.

Pensioengerechtigden die in het buitenland wonen, wordt jaarlijks door het Pensioenfonds gevraagd om een levensteken te geven (attesta de vita).

Op de pagina over verhuizen/ander adres kunt u meer informatie vinden over wonen in het buitenland en attesta de vita, via onderstaande link.

Meer U ontvangt partnerpensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een partnerpensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.