Over mijn pensioen

Hoe wordt mijn pensioen aangepast bij een stijging van de prijzen?

Hoe uw pensioen wordt geïndexeerd kunt u lezen in de hoofdlijnen van het indexatiebeleid

Ik heb aanspraken op een buitenlands staatspensioen. Wat houdt dit in?

Mogelijk hebt u aanspraken opgebouwd op een buitenlands staatspensioen. Dat kan het geval zijn als u verplicht hebt deelgenomen aan een buitenlandse staatspensioenregeling, terwijl uw partner voor Shell in het buitenland werkte.

Als u aanspraken hebt op een buitenlands staatspensioen, dan stuurt het Pensioenfonds u tijdig schriftelijk bericht wanneer, waar en hoe u dit pensioen moet aanvragen.

Op welke leeftijd gaat mijn AOW in?

Via deze link kunt u nagaan wat uw AOW leeftijd is: http://www.checkuwaowleeftijd.nl/

Wat gebeurt er als...

....ik ga werken, heeft dit gevolgen voor mijn pensioen? 

Wanneer u een partnerpensioen ontvangt en u gaat (betaald) werken, verandert er niets aan uw pensioen. Er kunnen wel fiscale gevolgen zijn. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

....ik ook nog andere pensioenaanspraken heb opgebouwd: moet ik iets doen als deze aanspraken ingaan? 

Mogelijk heeft u, naast uw Shell pensioen, nog andere pensioenaanspraken opgebouwd. Enige tijd voordat uw aanspraken op een ander pensioen ingaan moet u dit pensioen zelf aanvragen. 

Waar kan ik terecht voor info?

Waar kan ik een inkomensverklaring krijgen? 

Het kan zijn dat u een inkomensverklaring van het Pensioenfonds nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u een hypotheek wilt afsluiten. Neemt u dan contact op met de afdeling pensioenadministratie en –voorlichting. De medewerkers hebben toegang tot uw pensioengegevens en helpen u graag verder.

Ik weet niet of ik nog andere pensioenaanspraken heb opgebouwd. Waar kan ik terecht? 

In het Pensioenregister kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is.

Hoe word ik als pensioengerechtigde geïnformeerd? 

Alle nieuwsberichten en publicaties vindt u op de website.

Jaarlijks ontvangt u in juli een persoonlijk pensioenoverzicht met de gegevens over uw pensioen en eventuele aanpassingen daarin.

Ook jaarlijks, in juni of juli, ontvangt u een brochure met een samenvatting van het reilen en zeilen van het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar.

Tenslotte wordt Voeksnieuws naar alle pensioengerechtigden verzonden. Daarin staan alle voor pensioengerechtigden belangrijke mededelingen van het Pensioenfonds.

Bij wie kan ik terecht voor individuele vragen over mijn pensioen? 

Er zijn verschillende manieren waarop u met uw vraag of reactie contact met ons kunt opnemen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over bruto-netto berekeningen? 

Op de website van de Belastingdienst kunt u met behulp van de zogeheten ‘groene tabel’ de heffingen vinden die op uw bruto pensioenuitkering worden toegepast.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de AOW? 

Voor vragen over de AOW kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank terecht. 

Via 'handige links' kunt u de verschillende externe websites bezoeken genoemd op deze pagina.

Meer U ontvangt partnerpensioen

AOW en andere uitkeringen

Ontvangt u een partnerpensioen, dan veranderen mogelijk een aantal zaken vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt.