Moet ik een adreswijziging doorgeven?

  • Als u binnen Nederland verhuist en dit aan de gemeente hebt doorgegeven, dan krijgt het Pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente over uw nieuwe adres.
  • Als uw verhuizing niet bij de gemeente bekend is, dan moet u zelf uw nieuwe adres aan het Pensioenfonds doorgeven.
  • Dat geldt ook als u gebruik maakt van een correspondentieadres in Nederland, wijzigingen in dit adres moet u zelf aan het Pensioenfonds doorgeven.

In of naar het buitenland

U moet altijd zelf uw nieuwe adres aan het Pensioenfonds doorgeven als u in of naar het buitenland verhuist.

Ik ga in het buitenland wonen

Uw pensioen

Als u verhuist en in het buitenland gaat wonen verandert er niets aan uw pensioen. Verhuizing naar het buitenland kan wel fiscale gevolgen hebben. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. Als u in het buitenland woont, kunt u uw pensioen ook daar laten uitbetalen. Eventuele transactiekosten van de bank, die hieraan verbonden zijn, moet u zélf betalen.

Attesta de vita

Het Pensioenfonds gaat regelmatig na of pensioengerechtigden nog in leven zijn. Binnen Nederland merkt u daar niets van. Het Pensioenfonds krijgt namelijk automatisch bericht van de gemeente, wanneer pensioengerechtigden komen te overlijden.

Maar woont u in het buitenland, dan is dit niet het geval. Pensioengerechtigden die in het buitenland wonen, wordt daarom jaarlijks door het Pensioenfonds gevraagd om een levensteken te geven. Dit heet attesta de vita. U krijgt per post een Engelstalig formulier toegestuurd, dat u moet (laten) invullen en terugsturen. Dit formulier is getiteld: 'Life Certificate/attesta de vita' en u kunt het ook vinden op deze site. Ontvangt het Pensioenfonds na twee herinneringen nog geen bericht, dan wordt de pensioenbetaling opgeschort.

Formulier 'Life Certificate/attesta de vita'

eenmaal per jaar vragen wij pensioengerechtigden in het buitenland dit formulier in te vullen

Ziektekosten

Wanneer u in het het buitenland woont of gaat wonen, zult u zich in veel gevallen ook in het buitenland moeten verzekeren voor ziektekosten. Wanneer u een vrijwillige financiële tegemoetkoming ziektekosten van Shell ontvangt, stopt deze als u niet langer een zorgverzekering in Nederland hebt. Informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik verhuis terug naar Nederland

Uw pensioen

Als u in het buitenland woont en u verhuist terug naar Nederland, verandert er niets aan uw pensioen. De verhuizing terug naar Nederland kan wel fiscale gevolgen hebben. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Ziektekosten

Wanneer u naar Nederland verhuist, zult u in Nederland een zorgverzekering voor ziektekosten moeten afsluiten. Informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u op de website van het Ministerie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

Shell heeft voor werknemers een collectief contract afgesloten met een zorgverzekeraar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u, als gepensioneerde van Shell, gebruikmaken van de voorwaarden die dit collectief contract biedt. De link vindt u op de website van VOEKS.

Het is mogelijk, dat u (weer) in aanmerking komt voor een vrijwillige financiële tegemoetkoming ziektekosten van Shell. Als u uw adreswijziging aan het Pensioenfonds hebt doorgegeven en u komt in aanmerking voor een vrijwillige financiële tegemoetkoming ziektekosten van Shell, dan ontvangt u deze automatisch bij uw maandelijkse pensioenbetaling.

Hoe geef ik mijn adreswijziging door?

Een adreswijziging kunt u schriftelijk of via e-mail doorgeven. Alle adresgegevens van het Pensioenfonds vindt u onder ‘contact’ op deze site.

Het Pensioenfonds zal uw adreswijziging doorgeven aan de administratie van VOEKS. U hoeft niet apart een adreswijziging te sturen.

Meer U ontvangt een pensioen van het Pensioenfonds